Kabataan, Kasinglamig Na Ng Patay

Sa kalagitnaan ng misa sa simbahan
Nagsinghawakan na ng kamay
Sabi ko, “bakit ang lamig, bakit ang lamig?”
‘Yun pala ay babae
Ganun na lang ba ang lahat ng babae?
Ang palad ay malambot’t malamig

Napakalamig!
Kasinglamig ng patay

Ang tinutukoy ko’y kabataan
Mala-“shota” ang tabi
Kahit sa simbahan Aba, siga
Nag-initan Aba, ang lakas ng loob
Bakit ba ganun? Sa tabi ko pa
Bakit ba ganun? Hindi na ba banal?
Napakalamig
Grabe sa lamig
Sisipunin pa ‘ta ‘ko


written on September, 2007

eidos # 146

Advertisements

~ by controlkiryu on 15. 12. 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: