Papa (World Literature)

Sino ‘tong lalaki na umuwu ng lasing at natumba?
Who’s this man who comes home drunk and falling down?
Sino ‘tong lagging umaaway sa ‘yo?
Who’s this man who always pushes you around?
Araw-araw, ‘pag siya’y umuuwi sa bahay
Everyday, when he comes home
‘Di mo maiintindihan kung ano ang nasa kanyang kamay
You won’t understand what’s on his hand

Uuwi siya na may regalo para sa kanyang sarili
He’ll bring home a present just for him
Susubukan nating humingi
We’ll try to get a little piece of it

Aawayin lang tayo
We’ll just going to get hurt, yeah, he’ll beat us
Titigil lang kapag may namatay
Stops when somebody dies…

Huwag kang matakot
At sino’ng nagsabi na kailangan mong matakot?
Huwag kang matakot
Don’t be afraid

Pagbabayarin niya ang lahat ng mga kasalanan niya…
He’ll pay for all the sins he have…

and who told you that you need to be afraid?
sino?


written on November 13, 2008

revised on May 08, 2013

eidos # 261

Advertisements

~ by controlkiryu on 12. 05. 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: