Hindi Naman

Sabi nila: “abnormal siya”
Sabi nila: “mahina siya.” Pero ‘di kaya…
Sabi nila: “wala siyang kwenta”
Sabi nila: “wala siyang kaisa-isa”
Isa mang kaibigan, nag-iisa ba siya
Tingnan mong mabuti kung nag-iisa ba siya
Hindi naman

Sabi nila: “wala siyang kaya”
Sabi nila: “emo siya.” Pero ‘di kaya…
Sabi nila: “wala siyang syota”
Sabi nila: “lagi na lang siya mag-isa.”
Nakakaawa, kaawa-awa
Wala mang kayang magmahal sa kanya
Ng tunay at tapat, tingnan mong mabuti. “Nag-iisa siya”
Hindi naman

Hindi naman talaga siyang kahina-hinala
Hindi naman talaga siya masama
Wala lang nakakaintindi sa kanya


written on February 14, 2013

eidos # 320

Advertisements

~ by controlkiryu on 29. 07. 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: