Hindi Nagpapa-cute Ang Mga Taong Nagsasalamin

Dude, tingnan mo ang ganda niyang ngumiti
Pare, ang ganda talaga ng kanyang beauty
Kung mapapansin mo, ang boses niya’y kay nipis
Nakakasama ko siya palagi ngunit hindi ko siya malapitan (nakakainis!)

Dude, tingnan mo, ang palda niya’y kay ikli
Pare, sorry kailangan ko munang magmadali
Kung mapapansin mo, babae siya kung tumakbo
Nakakasama ko siya pa lagi ngunit ‘pag katabi, ako’y.. (naloloko!)

Yeah… yeah… oh yeah! Yeah! Yeah!

Kapag pinagmamasdan, ito’y kinaiinisan
Ay, kapag ako’y na-dyahe
Ay, naku, pare
Matatalo pa ako nito

Suko na ba ang tapang sa pag-ibig?
Talo ng puso ang kisig
Suko na ba ang tapang sa pag-ibig?
Talo ng puso ang kisig

Yeah! Talo ng puso ang kisig, talo ng puso ang kisig
Talo ng puso ang kisig…


written on February 18, 2008

eidos # 321

Advertisements

~ by controlkiryu on 30. 07. 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: